Zapraszamy

do składania wniosków o przyjęcie do bursy na rok szkolny 2015/16

 

Prosimy o pobranie i wypełnienie następujących dokumentów:

      Załącznik nr 1   - Wniosek.

      Załącznik nr 2   - Zaświadczenie o zamieszkaniu w Bursie w poprzednim roku.

      Załącznik nr 3   - Zaświadczenie ze szkoły.

      Załącznik nr 4   - Oświadczenie o wielodzietności.

      Załącznik nr 5   - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu.

 

Proces rekrutacji do Bursy reguluje   Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XII/179/15. 

Zasady i terminy rekrutacji

 

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można dostarczyć:

osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby, które zostaną przyjęte do Bursy

proszone są o pobranie, wypełnienie i dostarczenie w dniu przyjazdu następujących dokumentów:

      -   ankieta personalna.

      -   karta informacyjna.

      -   oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych - w tym zgoda na publikację wizerunku.

      -   oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych.

      -   zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w imprezach sportowych i kulturalnych.

      -   odpis skrócony aktu urodzenia - dotyczy osób niepełnoletnich.

      -   dowód osobisty - dotyczy osób pełnoletnich.

      -   dwa zdjęcia legitymacyjne.

      -   zaświadczenie z Gminy potwierdzające zameldowanie na pobyt stały.

 

Zapraszamy w nowym roku szkolnym 2015/16

Bursa czynna 31 sierpnia 2015 od godziny 16.00