background
logotype
image1 image2 image3 image4

O Bursie

Bursa nr 1 jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Misją placówki jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju każdego  wychowanka, przygotowania do samodzielności, aktywności, kreatywności, do  rozumienia siebie i otaczającego świata. Bursa prowadzi działalność od 01.09.1968 roku. Usytuowana jest w dzielnicy "Bartodzieje" przy ul. Bartosza Głowackiego 37. Budynek bursy  otaczają starannie utrzymane tereny rekreacyjne. Zapewniamy zakwaterowanie i  profesjonalną opiekę wychowawczą młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania. 

Wychowankowie przygotowali film pt. "B jak Bursa". Znajdziecie go pod tym adresem "B jak Bursa"

2014  joomla  globbers joomla templates