Informacje dotyczące obowiązkowego zameldowania pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy

Wychowankowie niepełnoletni: Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają drukowanymi literami i podpisują, według wzoru zamieszczonego na końcu artykułu, druk pobrany ze strony: https://um.bydgoszcz.pl/images/zgloszenie_pobytu_czasowego_2015.pdf następnie dostarczają dokument do bursy, gdzie zostaje on opieczętowany oraz podpisany przez Dyrektora placówki. Po uzyskaniu podpisu oraz pieczątki Dyrektora Czytaj więcej …

„HAPPY HOURS BURSOWYCH PaT-CIAKÓW – Z PROFILAKTYKĄ NA TY” (WYCIECZKA INTEGRACYJNA Z WARZTATAMI DLA MŁODZIEŻY Z BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY, UCZESTNICZĄCEJ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE „Profilaktyka a Ty”) – WIKTOROWO 2018

15-16.06. 2018 r. Przedsięwzięcie realizowane z funduszy z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018, w ramach projektu – „PaT-ciaki – kolorują świat – wielozadaniowy program działań profilaktycznych dla młodzieży”. Dnia 15 czerwca 2018 Czytaj więcej …

XXIV finał Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Młodzieżowego Wolontariatu ‘’Ośmiu Wspaniałych’’

W dniach 8  – 10 czerwca  2018 r. gmina Trzebiatów gościła ponad 200 młodzieżowych wolontariuszy z terenu całej Polski. Odbył się tu XXIV finał Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Młodzieżowego Wolontariatu ‘’Ośmiu Wspaniałych’’. Jedną z uczestniczek uroczystej gali była nasza wychowanka Paulina Włoch. Czytaj więcej …

Festyn z okazji Dnia Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy w ramach projektu „Pokoloruj ze mną świat”

  Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka jesteśmy współorganizatorami Festynu, który odbył się w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. Nasza młodzież zaprezentowała wcześniej przygotowaną bajkę muzyczną „Kot w butach”. Jak zwykle było bajkowo, kolorowo i wesoło. Wspaniali nasi aktorzy w pełni Czytaj więcej …