Bursa nr 1 w Bydgoszczy na Mapie Innowacji Edukacyjnych

Nie bójmy się zmian w polskim szkolnictwie. Zmieniajmy naszą przyszłość edukacyjną, działajmy poza stereotypami i ogólną rutyną w szkolnictwie, nauczaniu i wychowaniu. Stawiajmy na otwarty umysł, pomysły, nowoczesne rozwiązania, działanie, projektowanie naszej rzeczywistości edukacyjnej w taki sposób, by stała się ona dla nas otwarta i sprzyjająca. Można, naprawdę można wiele. Szczęśliwy wychowanek, uczeń, to szczęśliwa placówka, szkoła.
Bursa nr 1 im. .Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy od zawsze stawiała na rozwój. Angażujemy się w różne projekty, nasz wolontariat rośnie w siłę, wychodzimy z naszą pracą opiekuńczo-wychowawczą poza ogólnie przyjęte kanony opieki i wychowania. Stawiamy na potencjał naszej młodzieży, plastykę ich umysłów, twórczą aktywność. Reprezentujemy innowacyjne podejście do szeroko pojętego wychowania w oparciu o najwyższe standardy. Mamy świadomości, że placówki innowacyjne to przyszłość dla polskiej
edukacji.
Uhonorowaniem naszej aktywności opiekuńczo-wychowawczej w zakresie innowacyjności podejmowanych działań oraz wyrazem najwyższego uznania wobec pracy na rzecz nowatorskich rozwiązań w pracy z młodzieżą i dla młodzieży, jest włączenie Bursy nr 1 w Bydgoszczy w poczet miejsc na Mapie Innowacji Edukacyjnych oraz uzyskanie certyfikatu będącego znakiem jakości prowadzonych przez nas przedsięwzięć i zadań.