Informacje dotyczące obowiązkowego zameldowania pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy

Wychowankowie niepełnoletni: Rodzice wypełniają drukowanymi literami i podpisują, według wzoru zamieszczonego na końcu artykułu, druk pobrany ze strony: https://um.bydgoszcz.pl/images/zgloszenie_pobytu_czasowego_2015.pdf następnie dostarczają dokument do bursy, gdzie zostaje on opieczętowany oraz podpisany przez wychowawcę, a następnie dostarczony wraz z tymczasowym dowodem osobistym Czytaj więcej …

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – program Chronimy Dzieci w Bursie nr 1 w Bydgoszczy – odnowienie certyfikatu

Niezmiernie miło nam zakomunikować, że realizowany przez naszą placówkę program Chronimy Dzieci, uzyskał ponowną akceptację członków Fundacji, wyrazem czego jest odnowienie certyfikatu wysokiej jakości standardów przyjętych i realizowanych w placówce. Celem programu Chronimy Dzieci jest ochrona dzieci przed przemocą ze Czytaj więcej …

„HAPPY HOURS BURSOWYCH PaT-CIAKÓW – Z PROFILAKTYKĄ NA TY” (WYCIECZKA INTEGRACYJNA Z WARZTATAMI DLA MŁODZIEŻY Z BURSY NR 1 IM. MAŁGORZATY SZUŁCZYŃSKIEJ W BYDGOSZCZY, UCZESTNICZĄCEJ W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE „Profilaktyka a Ty”) – SMERZYN 2017

Przedsięwzięcie realizowane z funduszy z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, w ramach projektu – „PaT-ciaki – kolorują świat – wielozadaniowy program działań profilaktycznych dla młodzieży” Przedsięwzięcie  „HAPPY HOURS BURSOWYCH PaT-CIAKÓW – Z Czytaj więcej …

Pokoloruj ze mną świat… – Warsztaty plastyczne z wykorzystaniem nici Bobbiny ”Letni Kapelusz”

W wieczorny poniedziałek gościliśmy ponownie wolontariuszy z Fundacji „dr Clown”, bowiem wspólnie z fundacją rozpoczęliśmy cykl warsztatowy dla zainteresowanej młodzieży burs i internatów. Tym razem odbyły się w bursie warsztaty plastyczne z wykorzystaniem nici Bobiny ”Letni Kapelusz”. Fajny pomysł, gdyż Czytaj więcej …

Dzień Dziecka

Dnia 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka dla wychowanków naszej bursy przygotowano słodką niespodziankę. Młodzież miała możliwość  poczęstowania się watą cukrową, którą wcześniej samodzielnie przygotowywała. Chętnych do kręcenia waty i poczęstunku nie brakowało. Degustacja sprawiła dużo radości. Pomysłodawcą była wychowawczyni Czytaj więcej …

Pokoloruj ze mną świat… – Festyn z okazji Dnia Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy

Tradycyjnie z okazji Dnia Dziecka nasza projektowa Ekipa wspólnie z wolontariuszami Fundacji „dr Clown” gościła w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy w związku z organizowanym Festynem z okazji Dnia Dziecka. Nasza młodzież zaprezentował bajkę muzyczna „Księżniczkę na ziarnku grochu”. Podczas Czytaj więcej …