Informacje dotyczące obowiązkowego zameldowania pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy

Wychowankowie niepełnoletni:

Rodzice wypełniają drukowanymi literami i podpisują, według wzoru zamieszczonego na końcu artykułu, druk pobrany ze strony:

https://um.bydgoszcz.pl/images/zgloszenie_pobytu_czasowego_2015.pdf

następnie dostarczają dokument do bursy, gdzie zostaje on opieczętowany oraz podpisany przez wychowawcę, a następnie dostarczony wraz z tymczasowym dowodem osobistym lub w przypadku jego braku, ze skróconym odpisem aktu urodzenia do biura meldunkowego przez przedstawiciela placówki zajmującego się sprawami meldunkowymi.

 

Wychowankowie pełnoletni:

Osobiście wypełniają drukowanymi literami i podpisują, według wzoru zamieszczonego na końcu artykułu, druk pobrany ze strony:

https://um.bydgoszcz.pl/images/zgloszenie_pobytu_czasowego_2015.pdf

następnie, przychodzą z wypełnionym dokumentem do wychowawcy po podpis i pieczątkę i dokonują osobistego meldunku w delegaturze Urzędu Miasta Bydgoszczy, znajdującej się na poziomie trzecim galerii handlowej Zielone Arkady przy ulicy Wojska Polskiego 1.

 

Szczegóły dotyczące obowiązkowego zameldowania pobytu czasowego powyżej 3 miesięcy dostępne na stronie:

https://um.bydgoszcz.pl/sprawy/wso-zameldowanie-czasowe-ponad-3-miesiace.asp#3

 

Wzór wypełnienia druku zameldowania pobytu na okres czasowy powyżej 3 miesięcy:

cci20092016 cci20092016_0001