Pokoloruj ze mną świat… – Warsztaty terapeutyczne dla młodzieży

 „Duże sprawy w małych głowach -różne oblicza niepełnosprawności”

 

24 maja w bursie nr w ramach projektu „Pokoloruj ze mną świat” odbyły się warsztaty terapeutyczne dla młodzieży „Duże sprawy w małych głowach – różne oblicza niepełnosprawności” prowadzone przez Panią pełnomocnik Fundacji „dr Clown” Alicję Moczulską i Panią wolontariusz – terapeuta Beatę Rodzeń.

Podczas warsztatów gościliśmy również młodzież z Internatu Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy oraz młodzież z Bursy nr 2 w Bydgoszczy.

 

Młodzież podzielona została na 4 grupy.

Każdy zespól musiał wykonać polecenie związane z wybraną grupą niepełnosprawności:

1 zespół – Autyzm za  pomocą piktogramów miał za zadanie narysować czynności wyjścia z psem oraz rozwinąć metafory.

2 zespół – Wzrok – z zawiązanymi oczami miał za zadanie wybrać określone monety i banknoty oraz wybrane przedmioty. Również młodzież poruszała się po sali z zawiązanymi oczami.

3 zespól – Słuch – uczestnik miał za zadanie zamigać swoje imię, za pomocą kalambur zaprezentować pewne zwroty oraz odpowiedzieć na pytania ”Jak nauczyciel zwraca uwagę dzieciom niesłyszącym w sali i na zewnątrz”.

4 zespół Bez użycia rąk – malowanie ustami, picie wody bez użycia rąk.

 

Po zakończonych warsztatach nastąpiła krótka ewaluacja – spostrzeżenia młodzieży, rozmowa o stereotypach i barierach dla niepełnosprawnych.

Młodzieży bardzo się podobało, na pewno  spotkanie przybliżyło temat niepełnosprawności.

Każdy uczestnik otrzymał Certyfikat uczestnictwa, rekomendowany przez Fundację „dr Clown”, a opiekunowie do swoich placówek otrzymali książkę Agnieszki Kossowskiej pt. „Duże sprawy w małych głowach” na podstawie, której zostały przeprowadzone zajęcia.

Nie bójmy się odmienności.