Warsztaty audiowizualne z elementami autoprezentacji

Nasi wolontariusze wraz z opiekunami uczestniczyli w „Warsztatach audiowizualnych z elementami autoprezentacji”, których organizatorem był Urząd Miasta Bydgoszczy. Warsztaty prowadziła Pani Marta Kokocińska.

Tematyka szkolenia obejmowała:

– kanały medialne, czyli jak możemy dotrzeć do naszego odbiorcy; jaką rolę dziś pełni nadawca, a jaką odbiorca; rola głównych mass-mediów;

– budowanie pozytywnych relacji z dziennikarzem, czyli lepsze zrozumienie warsztatu pracy reportera i umiejętne odpowiadanie na jego potrzeby;

– PR a NGO – jak budować wizerunek w przekazach medialnych;

– wystąpienie przed kamerą – rola wyglądu, temperamentu, mowy ciała;

– przygotowanie do wystąpienia medialnego – metody walki ze stresem, rozpoznawanie własnych reakcji;

– merytoryczność wypowiedzi – czyli jak mówić ładnie i składnie; czym może zaskoczyć nas dziennikarz;

– wywiad / setka / reportaż – a nasze wystąpienie przed kamerą.

 

Podczas zajęć wykorzystywane były materiały multimedialne, filmowe, telewizyjne. Odbyły się też ćwiczenia przed kamerą i próby przeprowadzenia krótkich wywiadów.

Bardzo dziękujemy za możliwość udziału w warsztatach i zdobycie nowych, ciekawych informacji.