Z głębokim żalem…

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci naszej Wychowanki i Koleżanki Moniki Kroll.

Nasze myśli i serca wypełnia wielki smutek. Łączymy się w bólu z Rodziną Moniki i składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi
oraz wychowankowie Bursy nr 1 im. M. Szułczyńskiej w Bydgoszczy